Khởi nghiệp: Trần Đình Toàn với chuỗi sản phẩm sạch từ Nấm

Submitted by ngomanhtuan on T7, 09/01/2018 - 07:35

Chương trình Khởi nghiệp kỳ này xin giới thiệu với quý vị và các bạn một gương khởi nghiệp từ nông nghiệp đó là anh Trần Đình Toàn - Giám đốc Công ty sản xuất nông nghiệp sạch ATC với chuỗi sản phẩm sạch từ Nấm

Embed Video